Zadaniem Stowarzyszenia jest pomoc osobom oraz rodzinom, w których występuje problem alkoholowy.

Członkowie Stowarzyszenia starają się być przykładem oraz motywować innych do podjęcia leczenia. Posiadamy odpowiednią kadrę, która oprócz wielu szkoleń posiada również
praktykę i duże doświadczenie zdobyte dzięki wieloletniej trzeźwości.

 

Stowarzyszenie otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 - 20.00
 
Zajęcia prowadzone w Stowarzyszeniu:
wtorek / grupy terapeutyczne godz. 17.00
środa / miting AA godz. 18.00
środa / grupa dla współuzależnionych godz. 18.00
środa (ostatnia w miesiącu) / miting otwarty godz. 18.00
poniedziałek, czwartek, piątek / spotkania integracyjne godz. 17.00
sobota, niedziela / wyjazdy, imprezy rekreacyjne