Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "Ostoja"
powstało 1 czerwca 1994 roku.

Stowarzyszenie prowadzi działalność profilaktyczną skierowaną do osób z problemem alkoholowym, wychodzących z choroby z choroby alkoholowej oraz ich rodzinami,
jak integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu.

Obecnie w Stowarzyszeniu działa 35 członków.

 

Skład Zarządu:
Sławomir Głowacki Prezes
Adam Buta Zastępca Prezesa
Tadeusz Ciszewski Sekretarz
Jan Jakubowski Skarbnik
Ewa Kwiatkowska Członek Zarządu
Jacek Kotynia Członek Zarządu
Emil Galewski Członek Zarządu

Naszą dewizą są słowa:
pomagając innym pomagasz sobie.